SSR Info

English version at the bottom

Super Sheep Racing ble startet av Kims 27. oktober 2006. Kims, 11 år på den tiden, slet litt med å få medlemmer til klanen sin, og det så ikke så lyst ut. Etter en stund var det 6-7 medlemmer, og lille79 ble medlem av laget. Etter Kims fikk pc-problemer var det ca. 3 medlemmer (inkludert Kims) fra og til som var aktive.

Vendepunktet kom da Kims ble mer aktiv, og da Tuben (ja utrolig nok) på vinter/våren 2007 ville være med på TNL2 og lurte på om ikke SSR skulle delta. Vi ble med i TNL2 og etter en noe overraskende 2. plass i divisjon 2 (som det het) så har det stort sett gått bare fremover med laget.

Super Sheep Racing har idag en klanleder, lille79 (ja født i 1979), og har en ganske fast aktiv medlemsmasse mellom 20 og 25 medlemmer. Aldersspennet i laget er fra 12-38 år, med viktigste kriterier for medlemsskap at man skal være ganske god, men også oppføre seg ordentlig og være hyggelige når vi spiller. Vi har opp gjennom hatt en forkjærlighet for tech-baner som ikke er for korte, men noen har spesialitet på speed og minis også.  I det siste er flere av medlemmene våre også spilt mer og mer dirt-baner i tillegg til at noen har havnet på fun, annoying og slutbert-servere :-)

Vi har deltatt i noen internasjonale turneringer tidligere, høsten 2008 var vi med i STC5, og vinteren 2009 TNA. Dette har gitt oss både mer erfaring og kjentskap med TM-verdenen.  Vinteren 2009 var vi med i en norsk turnering, NTM, der vi tok 2. plassen.

———————————————-
English version:
Super Sheep Racing was founded by Kims October 27th 2006. Kims, 11 years old at the time, struggled to get members to his team, and the future looked dim. After a while 6 or 7 members had joined, and lille79 became a member. Kims suffered computer problems and the team was reduced to only three members (including Kims), more or less active.

The turning point came when Kims became more active, and Tubiz (believe it or not) wanted to join the TNL2 during the winter and spring of 2007. After a somewhat surprising 2nd place in division 2, the team have moved on.

Super Sheep Racings team leader is lille79 (yes born in 1979) and co-leader Pitfire. We usually have between 20 to 25 members. The age differs between 12 and 38, and the criterias for membership is that one drive fairly fast, and to behave politely. For the time being, you also has to understand Norwegian. :) During the years we have mostly been racing on not to short tech-tracks, but we also have some players with skills at speed and minis. Lately many of our players have been found playing on dirt tracks, and some even find their way to fun, annoying, slutbert and rpg(!).

We have participated in some international tournaments. Autumn 2008 we appeared in STC5, and in winter 2009 in TNA. Participating in these events have given us more experience and knowledge of the TM-world. Winter 2009 we drove 2nd in a Norwegian tournament, NTM. Recently (Jan. 2011) we have joined the ESL-Ladder, so if your team want a match, that is where you’ll find us.

We have an English part of the forum, which you can find here.

Comments are closed.